DB อลูมิเนียมคอมโพสิต

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เคลือบพีวีดีเอฟ
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต DB คอมโพสิต เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่เคลือบสีทั้งสองด้าน โดยมีพลาสติกชนิดพิเศษ เป็นแกนกลางยึดแผ่นอลูมิเนียมไว้ผ่านการผลิตและเคลือบสีด้วยระบบอันทันสมัย ได้มาตรฐาน(PVDF) ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ทำให้แผ่นอลูมิเนียมมีความเรียบ ไม่โก่งงอ ไม่เป็นคลื่น มีสีเรียบสวยสม่ำเสมอทั้งแผ่น รับประกัน 10-15 ปี

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต DB คอมโพสิต เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง โดยการนำคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ ที่มีน้ำหนักเบา แต่มีความแกร่งของผิวมาเพียงพอที่จะนำมาใช้ภายนอกอาคาร ซึ่งต้องทนรับสภาวะ อากาศทุกประเภท ทั้งหนาว ร้อน หรือ แม้แต่กระทั่งน้ำฝน รวมทั้งหมอกควันต่าง ๆ ซึ่งมีสภาพความเป็นกรดด่าง หรือ ความชื้น ที่แตกต่างกันไปแต่ละฤดูการ โดยที่พื้นผิวยังคงความสวยงามได้อย่างยาวนานนับ20ปี และ สามารถดัดโค้งขึ้นรูปได้ง่าย คุณภาพสีมีความยืดหนุ่นได้ดี

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต, อลูมิเนียมคอมโพสิต

อลูมิเนียมคอมโพสิต DB อลูมิเนียมคอมโพสิต เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่เคลือบสีทั้งสองด้าน โดยมีพลาสติกชนิดพิเศษ เป็นแกนกลางยึดแผ่นอลูมิเนียมไว้ผ่านการผลิตและเคลือบสีด้วยระบบอันทันสมัย ได้มาตรฐาน(PVDF) ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้แผ่นอลูมิเนียมมีความเรียบ ไม่โก่งงอ ไม่เป็นคลื่น มีสีเรียบสวยสม่ำเสมอทั้งแผ่น รับประกัน 10 ปี

เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง โดยการนำคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ ที่มีน้ำหนักเบา แต่มีความแกร่งของผิวมาเพียงพอที่จะนำมาใช้ภายนอกอาคาร ซึ่งต้องทนรับสภาวะ อากาศทุกประเภท ทั้งหนาว ร้อน หรือ แม้แต่กระทั่งน้ำฝน รวมทั้งหมอกควันต่าง ๆ ซึ่งมีสภาพความเป็นกรดด่าง หรือ ความชื้น ที่แตกต่างกันไปแต่ละฤดูกาล โดยที่พื้นผิวยังคงความสวยงามได้อย่างยาวนานนับ 10 ปี และ สามารถดัดโค้งขึ้นรูปได้ง่าย คุณภาพสีมีความยืดหยุ่นได้ดี


 

Visitors: 70,722